Skolen har drøyt over 30 lærere som har høy utdanning med mange års trespråklig undervisningserfaring. Kollektiv innsats fra lærerne og rektor har medført gunstig undervisningskvalitet. Skolen fremstår som fremragende og har blitt nasjonalt anerkjent som følge av dette.

Påmelding