Undervisningstid i Oslo: søndager kl 10:30-12:10 og/eller 12:30-14:10.
Undervisningstid i Stavanger: lørdager kl 10:00-12:00.

Påmelding