Den kinesiske skole i Norge ble stiftet i juni 1995 som en profittløs, frivillig helgeskole i Norge. I 2013 ble skolen kåret til «Modell for kinesisk opplæring i utlandet» av Overseas Chinese Affairs Office of the State Council. I 2021 ble skolen utvalgt til å være nasjonalt prøvelokale for Chinese Proficiency Test (HSK) i 2021. Rektor og samtlige lærere ved skolen har fått utmerkelser relatert til kinesisk opplæring og læringsengasjement i utlandet fra Kina siden 1999.

Skolen benytter seg av læreverket «Zhong Wen». Ved oppstart av kinesiskopplæringen blir elevene først kjent med pinyin, som er den offisielle metoden for å transkribere mandarin, og deretter gjennomføres språkopplæringen systematisk videre. Undervisningene er gjennomført i henhold til enkeltelevers behov og omfatter kinesiske tegn (hovedlæringsmål), kinesisk kultur, historie og geografi. Når eleven etter hvert mestrer de grunnleggende ferdighetene som å lytte, snakke og skrive kinesisk, går undervisningen over i å forstå og skrive setninger. I tillegg til kinesisk språkopplæring, tilbyr også skolen andre aktiviteter som håndverk, kinesisk kalligrafiskriving, tegning, kinesisk dans, løvedans, kongfu og Taiji. Skolen er bemannet med flinke og profesjonelle lærere, og skolens undervisningsutstyr har blitt forbedret de siste årene; skolen har blant annet fått multimedia-utstyr som bidrar til at en rekke læringsmetoder blir tatt i bruk. Undervisningen har oppnådd svært gode resultater og har blitt rapportert av NRK (Norsk rikskringkasting) og fått medieoppmerksomhet av andre norske lokalaviser. Flere elever ved skolen vår har fått utmerkelser i internasjonale, nasjonale og regionale språkkonkurranser som «Globale kinesisk skrivekonkurranse for ungdom», «Beijing ‘Jinshuiqiao’ tegne- og kalligrafikonkurranse» og «HWCXQ innovative kinesiske skrivekonkurranse for utenlandske ungdommer». Elevenes gode resultater i disse konkurransene ble publisert av People’s Daily Overseas Edition, Zhejiang Overseas Chinese News, Guang Ming Daily og Nordic Chinese Newspaper.

Skolen arrangerer ofte utstillinger innen foto, kunst, kinesisk maleri og kalligrafi i forbindelse med store begivenheter som OL i Kina, Shanghai World Expo og «Områderekonstruksjon etter naturkatastrofer»-arrangement. Nyhetsbyrået Xinhua i Norge har rapportert fra noen av disse anledningene. På denne måten utdypes den kulturelle forståelsen mellom den norske og kinesiske befolkningen. Dessuten blir vennskap, solidaritet og kineseres status i Norge, og den kinesiske kulturen og visjonen om et flerkulturelt og harmonisk samfunn blir vektlagt.

For å styrke interessen for å lære kinesisk og forfremme forståelse for kinesisk kultur, samt for å øke sjansene for å bli kjent med andre med felles bakgrunn og hobbyer, tilbyr også skolen en rekke frivillige sommerleirer til elevene (f.eks. Opprinnelsessøkende sommerleir, sommerleir ved kinesisk skole i Bonn og Love China – sommerleir med historiefortelling) som blir arrangert av Overseas Chinese Affairs Office of the State Council, Zhejiang-, Haerbin- og Yunnan Overseas Chinese Affairs Office, Federation of Overseas Chinese, Zhejiang,  Zhoushan  og Taizhou Federation of Overseas Chinese. 

Kinesisk skole i Norge er kjent for sin gode språkopplæring i kinesisk. Elever som har gjennomført språkopplæring ved skolen vår er blant de som har prestert best ved kinesiskeksamen i Norge. Gjennomført eksamen i kinesisk gir ekstrapoeng, som er fordelaktig når elevene skal søke seg inn på høyere studier. Det betyr også at elevene kan få innvilget fritak fra fremmedspråk på skolen, og de har dermed mer tid til råde til andre fag. 

Elevene ved skolen er barn, ungdom og voksne med kinesiske bakgrunn fra en rekke land. Kinesisk skole i Norge dyrker læringsengasjement for kinesisk i alle aldre og bidrar til forsvarlig språkkontakt og kulturmøte mellom Norge og Kina i et flerkulturelt samfunn! 

Påmelding