Den kinesiske skolen i Norge ble etablert i juni 1995.Den er registrert som en profitløs frivillig helgeskole i Norge. Skolen har fått støtte fra norske myndigheter, Overseas Chinese Affairs Office of the State Council og den kinesiske ambassaden i Norge.